Döviz Kuru
Sitemizde uygulanan kur oranları:
USD : 2450 TL
Euro : 2950 TL
Üyelik Sözleşmesi

Taraflar

İşbu KULLANICI SÖZLEŞMESİ(“SÖZLEŞME”), Ayfa Aksesuar. (“ŞİRKET”) tarafından işletilen www.kaliteliucuz.com (“SİTE”) internet adresinde ürün alımı yapmak üzere (“ALICI”) veya ürün satışı yapmak üzere (“SATICI”) yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar ( Aşağıda ALICI ve SATICI beraber KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ŞİRKET arasında, üye kayıt aşamasında yapılmıştır. KULLANICILAR, SİTE’ye üye olmak kaydıyla bu sözleşmenin tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

ŞİRKET, değiştirilen maddeleri SİTE’deki duyuru panosunda yayınlamak kaydıyla, SÖZLEŞME’yi tek taraflı değiştirme veya tadil etme hakkına sahiptir. Yapılan tüm değişiklikler duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır.

Kullanım ve Üyelik Şartları

SİTE’ de alım satım yapabilme yetkisi, sadece ŞİRKET ile hukuken bağlayıcı
SÖZLEŞME’yi SİTE’ye üye olmak kaydıyla onaylayan KULLANICILAR’da bulunmaktadır.
Üye olmak için reşit olmak, ŞİRKET tarafından istenen kimlik bilgilerini eksiksiz olarak
sunmak yeterlidir. Reşit olmayan kişiler hizmetlerden faydalanmaz. Ayrıca, ŞİRKET
tarafından bu SÖZLEŞME’nin 12. Maddesi uyarınca geçici olarak uzaklaştırılmış veya
süresiz yasaklamış KULLANICILAR da yine hizmetlerden faydalanmazlar.

Ücretler

SİTE üyesi olmak ve/veya sergilenen ürünlere teklif vermek ücretsizdir. ŞİRKET,
listeleme ve komisyon ücretlerini duyuru panosunda ilan edecektir. Ücretlerdeki
değişiklikler, duyuru panosunda ilan edildikten 7 gün sonra geçerlilik kazanır. Bu 7 günlük
süre içinde eski şartlar geçerli olur. Ücretlendirme politikalarında, tanıtım veya kullanımı
teşvik amaçlı geçici değişiklikler yapılması durumunda, söz konusu değişiklikler duyuru
panosunda ilan edildikleri günden itibaren geçerlilik kazanır. Örneğin, kısa süreli
promosyonlar gibi

Aksi belirtilmediği takdirde, SİTE’deki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler
Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KULLANICILAR, SİTE’de
gerçekleştirdikleri ticaretten, alım satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu,
BSBV, KDV, vergi, pul harç vs. ödemeleri ilgili kurumlara açık artırmaların
tamamlanmasını müteakip yapmayı kabul ederler.

Şirketin Görev ve Sorumlulukları

Genel Bilgiler

SİTE, SATICI’ların ürünlerini sergiledikleri, ve ALICI’ların ürünlere teklif vermek
suretiyle satın almaya çalıştıkları bir sanal pazar yeridir. ŞİRKET, SİTE aracılığı ile sadece
bu pazar yerinin yöneticisidir. ALICI ve SATICI arasındaki hiçbir işlemde, ŞİRKET’in
ayrıca taraf olduğu özel anlaşmalar hariç, hukuki sorumluluğu yoktur.

Ticaret Güvenliği

ŞİRKET, SİTE’ye kayıtlı kullanıcılarının temin ettikleri bilgilerin doğruluğu
konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Sadece KULLANICILAR arası
karşılıklı güveni artırma amacıyla, tamamen KULLANICILAR’ın inisiyatifine dayalı
kullanıcı profili adı altında bir değerlendirme ve puanlama sistemi kurulmuştur. ŞİRKET
hiçbir şart altında kullanıcı profili bilgilerinin ALICI ve/veya SATICILAR tarafından
kullanılması sonucu ortaya çıkabilecek maddi, manevi zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

KULLANICILAR arası gerçekleşecek ticaretin nihai her türlü hukukî ve malî
yükümlülüğü sadece ve sadece ticarete taraf KULLANlClLAR’a aittir. ŞİRKET hiçbir şart
altında gerçekleşen ticarete taraf değildir. Sergilenen ürünün kalitesi, güvenirliliği veya
yasallığı konusunda ŞİRKET tarafından herhangi bir kontrol yapılmaz. Ayrıca sergilenen
ürünün tanıtımında kullanılan yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu veya
tamlığı, ŞİRKET garantisinde değildir. ŞİRKET hiçbir şart altında eksik bilgiden dolayı
hiçbir isim veya gerekçe altında sorumlu tutulamaz.

Anlaşmazlıklar

SİTE’de gerçekleşen işlemler ile ŞİRKET’in doğrudan veya dolaylı bağlantısı
olmaması nedeniyle, KULLANICI, SİTE’deki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar
ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı, bilinen veya bilinmeyen, şüpheli veya şüphesiz, ifşa
edilmiş veya edilmemiş, iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET, temsilcilerini ve
çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep
etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten muaf tutmayı SİTE’ye üye olarak ve bu SÖZLEŞMEYİ onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

Üye Paneli
E-Posta :
Şifre :
[ Yeni Üyelik ] - [ Şifremi unuttum ]
Alışveriş Sepetiniz

Alışveriş sepetinize ulaşmak için lütfen üye girişi yapın.

Hala kayıtlı üyemiz değilseniz hemen üye olabilirsiniz.

© Ayfa Aksesuar - Tüm hakları saklıdır.